Aktuellt från DIS Syd

Årsmöteshandlingarna klara

Handlingarna till åsmötet finns nu tillgängliga. Valberedningen kommer kommer att presentera sitt förslag i särskild ordning. Du kan ta del av handlingarna här.

Kallelse till årsmöte

Medlemmarna i DIS Syd kallas till årsmöte. Årsmötet hålls söndagen den 31 mars på Bellevue Park, Eddagatan 3 i Malmö. Mötet börjar kl. 13:00. Läs mer om föredragen och årsmötet här.

Vi söker ordförande till valberedningen

Vår ordförande i valberedningen, Christer Thörn, har anmält att han inte ställer upp för omval vid kommande årsmöte. Är du intresserad eller känner någon som är lämplig för uppgiften, att ingå i valberedningen, ber jag dig kontakta Christer Thörn.

Staffan E:son Knös
Ordförande i DIS Syd

Kurser i kartforskning

Under vårvintern anordnar vi kurser för dig som vill lära dig mer om hur man använder kartor i släktforskningen och hur du använder kartfunktionen i Disgen 2018. Det blir två kurser dels en grundläggande, dels en mer avancerad. Här kan du läsa mer om kurserna som hålls i Klippan.

Vill du ha hjälp med att gå över till Disgen 2018?

Du som vill ha hjälp med att installera Disgen 2018 kan vända dig till någon av våra faddrar som lotsar dig rätt. Detsamma gäller om du vill ha hjälp med att konvertera från äldre versioner av Disgen som exempelvis Disgen 8. Du hittar en förteckning över våra faddrar här.

Skriva släkthistoria – kurs i Malmö till våren

Att skriva en bok, en essä eller en biografisk textnotis i Disgen kan vara svårt. Och att få texten intressant för andra kan vara knepigt. Då kan vår kommande skrivarcirkel vara en god början. Läs mer om kursen här.

Vill du också ha vår tidning Diskutabelt som PDF?

Vi erbjuder nu alla våra medlemmar möjligheten att få Diskutabelt i PDF-version i stället för i pappersform. Förutom att PDF-versionen är skonsammare för miljön och föreningens ekonomi får du tidningen lite tidigare. Kontakta Staffan E:son Knös via staffan@dis-syd.se, om du vill få tidningen via e-post.